حتی بلند‌ترین درختان هم از عقده خودبزرگ بینی رنج نمی‌برند، زیرا مقایسه وجود ندارد

کاربرد GIS در طراحی جنگلداری شهری – بخش دوم

نویسنده :حسین آبکار
تاریخ:یکشنبه 31 فروردین 1393-08:16 ب.ظ

کاربرد GIS در طراحی جنگلداری شهری – بخش دوم

مواد و روشها

۳۰۰۰ متر از سطح دریا در حاشیه جنوبی خزر همچون – ارتفاعات البرز مرکزی به بلندای متوسط ۲۵۰۰ سدی در برابر ر طوبت دریا و باد های شمال و شمال غربی قرار گرفته و اقلیمی متفاوت و کم نظیر را در این منطقه رقم زده اند که تا مدت ها در سرزمین ناشناخته و پوشیده از جنگل و مرداب و فاقد مسیر های ارتباطی بوده است و تضادهای چشمگیر با دیگر مناطق ایران داشت . بدلیل فقدان و یا ضعف زمینه های شهرنشینی این جلگه و کوهپایه های حاشیه آن تا مدت ها از روستا ها پراکنده و بازارهای محلی و فاقد حکومت مرکزی بوده اند و شهر های بزرگ فعلی عمدتاً از شکل گیری و توسعه هسته های سکونتی و کاربری های عمومی و بناهای حکومتی حول این بازارها پدید آمده اند (ابرصابر، ۱۳۸۵)

 

با رشد شهرنشینی و غلبه ماشین و حاکمیت تفکر سوداگرانه و تغییر نگرش به زمین به عنوان کا کالاو نه به مثابه وطن و مکان آرامش ، حداکثر استفاده ی مادی از زمین در دستور کار قرار گرفت و علاوه بر فضاهای سبز شهری ، باغ ها، و مزارع اطراف شهرها نیز تخریب و به ساختمان تبدیل شدند . با گذشت زمان و آشکار شدن عواقب زیان بار زیست محیطی ناشی تقلیل باغ ها و فضاهای سبز فواید فیزیولوژیکی فضاهای سبز مورد توجه قرار گرفت (نقی زاده ، ۱۳۸۲ ). اگرچه درختکاری در خیابان ها و ایجاد تفرجگاهها عمومی و پارکهای کوچک و بزرگ شهری سابقه نسبتاً طولانی در ایران دارد لیکن جنگلداری را ما به مفهومی که امروزه در کشورهای پیشرفته مطرح است ، باید مقوله ای جدید به حساب اورد ، به صورتی که بحث پیرامون جنبه های تکنولوژیک آن حتی در مراکز آموزشی از سابقه و رونق چندانی برخوردار نیست و دقت و تخصص و سازماندهی خاص و سرمایه گذاری قابل توجهی را می طلبد . جنگل شهری مانند برخی از شهرهای شمال ایران می تواند منشأ طبیعی داشته باشد . ولی متأسفانه جنگل طبیعی در همه جا در دسترس نیست . از این رو جنگل دست کاشت جای جنگلهای طبیعی را می گیرد . جنگل های دست کاشت در م قایسه با جنگل های طبیعی در جنگلداری شهری مستلزم مراقبت های ویژه و سرمایه گذاری اولیه سنگین نیز می باشد . علاوه بر این ، ایجاد نگهداری و مدیریت جنگل های شهری ، مستلزم تجهیز نیروی انسانی آزموده و کارآمد نیز می باشد که باید همواره با نوآوری های فنی در این زمینه آشنا باشد (جزیره ای، ۱۳۷۶).

 

وجود آثار و عوارض طبیعی نظیر رودخانه ، کوه، جنگل و مناظر باز ، ارزش فراوانی برای هر شهر دارد ، این آثار جدای از آنکه یاد و خاطره طبیعت را همواره در شهر زنده نگه می دارند ، می توانند همچون نشانه های شهری ارزشمندی عمل کنند و از این طریق بر کیفیت محیط شهر ها بیافزایند . بنابراین چنین آثاری در حکم ثروت طبیعی شهر محسوب می شوند(وزیری نصیر آباد، ۱۳۸۵).

 

در پاره ای از کشورها مانند کشورهای اروپای غربی جنگل هایی وجود دارند که در دل شهرها واقع شده اند (شکل ۱)در حالی که نمودی بسان ج نگل های روستایی دارند . این جنگل ها بیشتر برای یک محیط روستایی ایجاد شده اند تا یک محیط شهری ، ادامه توسعه ی شهری آنها را به درون شهرها رانده است . استفاده ی عمده ای که از این مناطق بعمل می آید ، مشتمل بر حیات وحش و تفرجگاه می باشد . البته درآمد ناشی از محصو ل چوب نیز مهم است . این جنگل ها مانند سایر نقاط سبز و پارکها در شهرهای آمریکا و حاشیه های آمریکا و حاشیه های در حال توسعه از نطر اکولوژیکی سهیم هستند . نقاط وسیع و سرسبز بهترین شرایط را برای رشد درختان فراهم می سازد ، زیرا در این نقاط پروفیل خاک بهم نخورده و برای رشد درختان همچنان مناسب باقی می ماند(مجنونیان ، ۱۳۷۴).سید عطاالله حسینی، نغیمه بدراقی   gistech.ir

  


 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کاربرد GIS در طراحی جنگلداری شهری – بخش اول

نویسنده :حسین آبکار
تاریخ:شنبه 30 فروردین 1393-10:54 ب.ظ

کاربرد GIS در طراحی جنگلداری شهری – بخش اول

چکیده

امروزه در علوم کاربردی و فعالیت های عمر انی که بر روی زمین انجام می گیرد ، کمتر اقدامی است که بی نیاز از شناخت محیط ، موقعیت جغرافیایی ، شرایط طبیعی ، توان و استعداد های آن باشد تأکید بیشتر بر برنامه ریزی اصولی ، اهمیت و دقت اطلاعات از موقعیت کمی و کیفی محیط را چند برابر می کند . در ۲ را نام برد که در عرصه های (GIS) میان مهمترین ابزار مدیریت منابع ، باید سیستم اطلاعات جغرافیایی مختلف برنامه ریزی توسعه ، مدیریت منابع و مطالعات علمی و پژهش جهان راه یافته است و کاربردهای وسیعی را به جوامع علمی معرفی کرده است . بدلیل محدود بودن زمان ، منابع مالی و افز ایش هزینه مخصوصاً در کشور ما استفاده از این فن آوری یا فن آوری های برتر دیگر مانند سنجش از دور در امور جنگلداری (صنعتی ، سنتی ، شهری )، ضروری و از اهمیت زیادی برخوردار است . که می تواند به عنوان ابزاری مهم در طراحی فضاهای سبز شهری و جنگلداری شهری در خدمت ا نسان قرار گیرد تا شهرها محیط مطلوبی برای زیست جوامع انسانی باشند و آسیب به محیط زیست نیز به حداقل خود برسد .

کلمات کلیدی: GIS ، جنگلداری شهری ، طراحی شهرها ، فضاهای سبز ، مدیریت .

مقدمه

در کشور های اروپایی جنگلداری به سه نوع مختلف وجود دارد : در نوع اول جنگلداری ، تولید چوب   هدف اصلی می باشد . اغلب این نوع جنگلداری و بیشه های مربوط به آن « جنگلداری سنتی » گفته میشود . این گونه جنگلداری معمولاً گسترده بوده و در مناطق روستایی دیده می شود . نوع دوم جنگلداری قابل توصیف می باشد که در آن نیز ممکن است تولید « بیشه ها یا جنگل های کوچک » تحت عنوان چوب نکته مهمی در مدیریت محسوب شود اما گاهی برای اهدافی مانند حفظ حیات وحش ، تأمین پناهگاه ، ایجاد شکارگاه و تفرجگاه و همچنین اصلاح مناظر نیز مورد استفاده قرار می گیرد . نوع سوم جنگلداری که ما آن را جنگلداری شهری می نامیم درختانی را در بر می گیرد که در داخل یا در نزدیکی شهرها و به علت اهمیت آنها در زیبایی مناظر و تفرجگا ه ها کاشته شده و شامل درختان کوچه ها ، خیابانها ، پارک های شهری و همچنین درختان موجود در جنگل های شهری و باغات می شود .گرچه احتمال تولید چوب از این د رختان به صورت یک هدف اساسی بسیار اندک است ، اما مردود نمی باشد (سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران ، ۱۳۷۴).

اصطلاح جنگلداری شهری جدیداً در ترمینولوژی فضای سبز جای باز کرده است و هدف آن سوق دادن شهر ها به سوی فضاهای سبز است که در آن درختان نقش بیشتری داشته باشند و تیمار مدیریت آنها براساس فنون جنگلداری صورت گیرد . به مجموعه درختان و فضاهای سبز موجود در محیط زندگی شهری که سیمای جنگلی پیدا کنند ، جنگل شهری می گویند که برای حفظ موجودیت و پایداری آنها باید ملاحظات ویژه و متعددی از قبیل مدیریت ، کاشت ، اصلاح و گس ترش به کار گرفت که بی شباهت به فعالیت های جنگلداری نیست به همین دلیل به کلیه اقداماتی که در مدیریت این جنگلها به کار گرفته می شود و جنگلداری شهری یا Urbun Forestry گفته می شود (مجنونیان ، ۱۳۷۴).

 

در جنگلداری شهری شناخت ویژگی های متمایز مسائل زیست محیطی شهرها و حومه شهرها پایه و اساس ساختار لندسکیپ و جنگل های طبیعی منطقه است که می تواند در مدیریت مناطق طبیعی و گرادیان شهرنشینی کاربرد داشته باشد ) مدلی ،( ۲۰۰۳٫ بدلیل محدود بودن زمان و گسترده بودن این مناطق در بررسی و طراحی این مناطق می توان از سیستم GIS استفاده کرد (مدیری ، ۱۳۷۶). باید به این نکته اشاره کرد که هنوز در کشور ما در جنگلداری شهری با سیستم GIS کاری به آن صورت انجام نشده است. اگر بخواهیم GIS را تعریف کنیم بصورت کلی می توان گفت که GIS به سیستمی که شامل مجموعه ای نرم افزاری – سخت افزاری برای ورود ، ذخیره ، بازیابی ، ویرایش ، آنالیز و استخراج داده ها باشد گویند . که یکی از ارکان مهم در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها ، اطلاعات دقیق و بهنگام می باشد . جهت جمع آوری ، ذخیره ، بازیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات با حجم زیاد ، چاره ای بجز استفاده از ابزار و تکنولوژی نوین ماشینی وجود ندارد . یکی از این پدیده ها ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی یا GIS می باشد )فورسمن ، ( ۱۹۹۸ جهت تهیه یک GIS کارآمد در ایران تجهیزات کامپیوتری و ادوات مربوطه به شکل تکنولوژی وارداتی ، به تنهایی کار ساز نبوده و عناصری همچون جمع آوری اطلاعات به نگام و مدیریت اطلاعات نیز مورد نیاز می باشد تا مرحله پروژه های آزمایشی را پشت سر بگذارند و عملاً به بهره برداری برسند(هوشیارخواه ، ۱۳۸۵).GISTech.irسیدعطاالله حسینی، نغیمه بدراقی

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

محیط زیست در کره زمین

نویسنده :حسین آبکار
تاریخ:جمعه 29 فروردین 1393-06:02 ب.ظ
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مدیریت نوین جنگل

نویسنده :حسین آبکار
تاریخ:پنجشنبه 28 فروردین 1393-09:44 ب.ظ

[http://www.aparat.com/v/Uzgrx]
مدیریت بر جنگل به روش نوین و مکانیکداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

انتخاب - قطع - تبدیل

نویسنده :حسین آبکار
تاریخ:چهارشنبه 27 فروردین 1393-04:41 ب.ظ

[http://www.aparat.com/v/9xJG4]
جنگلشناسیداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کوبیدگی خاک و جاده سازی

نویسنده :حسین آبکار
تاریخ:سه شنبه 26 فروردین 1393-11:34 ب.ظ

[http://www.aparat.com/v/2BLiv]
بهبود ساختار خاک و کوبیدگی و آماده سازی بسترداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تنوع زیستی

نویسنده :حسین آبکار
تاریخ:دوشنبه 25 فروردین 1393-09:40 ب.ظ

[http://www.aparat.com/v/6dm7x]
بررسی تنوع زیستی در مزارع نزدیک به جنگلداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بوم شناسی

نویسنده :حسین آبکار
تاریخ:یکشنبه 24 فروردین 1393-06:39 ب.ظ

[http://www.aparat.com/v/9hrHR]
بوم شناسی جنگل طبیعیداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جنگلکاری در انگلستان

نویسنده :حسین آبکار
تاریخ:شنبه 23 فروردین 1393-06:37 ب.ظ

[http://www.aparat.com/v/bvpZO]
مقدمه ای مختصر بر جنگلکاری در انگلستانداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

انتخاب درخت

نویسنده :حسین آبکار
تاریخ:جمعه 22 فروردین 1393-10:43 ب.ظ

[http://www.aparat.com/v/8yLKc]
انتخاب درخت برای مدیریت توده جنگلی با هدف تنک کردن تودهداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بهبود توده جنگلی

نویسنده :حسین آبکار
تاریخ:جمعه 22 فروردین 1393-09:41 ب.ظ

[http://www.aparat.com/v/DFoPT]
بهبود شرایط توده جنگلی روش تنک کردن در قطعات نمونه ۱۰ در ۱۰
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قطع درختان redwood در امریکا

نویسنده :حسین آبکار
تاریخ:پنجشنبه 21 فروردین 1393-07:31 ب.ظ

[http://www.aparat.com/v/EYvOA]
قطع و برش درختان redwood در امریکاداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جنگلداری قدیمی

نویسنده :حسین آبکار
تاریخ:چهارشنبه 20 فروردین 1393-08:30 ب.ظ

[http://www.aparat.com/v/zKx08]
تاریخچه جنگلداری در امریکا ۱۹۴۶داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

رشد بذر بلوط

نویسنده :حسین آبکار
تاریخ:سه شنبه 19 فروردین 1393-09:29 ب.ظ

[http://www.aparat.com/v/BVPYq]
تصویر برداری بسیار زیبا در مدت ۸ ماه از سبز شدن بذر بلوطداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تنک کردن

نویسنده :حسین آبکار
تاریخ:دوشنبه 18 فروردین 1393-09:45 ب.ظ

[http://www.aparat.com/v/58Ocr]
انتخاب درست درخت برای تنک کردن جنگل داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :3
  • 1  
  • 2  
  • 3  


Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic